Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Odszkodowania od samorządu

Gminy, powiaty i województwa ponoszą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Ale w praktyce niewykluczona jest również odpowiedzialność gminy związana z innymi sferami działalności, takimi jak zarząd dróg, odśnieżanie, utrzymanie placówek medycznych, szkół i przedszkoli, powstawaniem spółek komunalnych oraz spadkobraniem ustawowym. W zasadzie nie ma ograniczenia co do rodzaju sprawy – w każdym przypadku gdy zachowanie organów lub pracowników samorządu wywoła szkodę można dochodzić odszkodowania.