Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Odszkodowania od dewelopera

Wachlarz podstaw odpowiedzialności dewelopera jest bardzo szeroki.

Nie należą do rzadkości sprawy firm deweloperskich, które wprost dopuściły się wprowadzenia w błąd klientów poprzez uzyskanie środków (na przykład z tytułu umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej czy deweloperskiej) a potem w ogóle nie wywiązały się z umowy. W tej sytuacji klientowi może przysługiwać zwrot kosztów, a ponadto hipotetycznie zadośćuczynienie lub nawiązka w sprawie karnej. Podobnie może się zdarzyć, jeśli okaże się, że deweloper nie nabył własności gruntu bądź budynku bądź pojawiają się inne wady prawne w zaproponowanej przez niego umowie. Trzeba pamiętać, że to deweloper najczęściej narzuca wzór umowy i on odpowiada za prawidłową stronę merytoryczną i formalną tej umowy.

Częściej jednak dochodzi do wad fizycznych rzeczy – ponieważ lokal bądź budynek kupowany od dewelopera jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego i jeśli posiada wady, deweloper jest odpowiedzialny względem kupującego. Tak samo będzie jeżeli nieruchomość nie ma właściwości, o których istnieniu deweloper zapewnił kupującego, albo jeżeli nieruchomość została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Może chodzić o wady konstrukcyjne czy budowlane, wady użytkowe i inne. Przysłowiowy „przeciekający dach” oraz „krzywe ściany” czy też wilgoć bądź zagrzybienie, tak jak wiele innych błędów dewelopera to sytuacje, które mogą uprawniać do reakcji prawnej.

Kolejną możliwością dochodzenia należności od dewelopera jest sytuacja opóźnień w przeniesieniu własności lokalu, bądź innego rodzaju opóźnień po stronie dewelopera. Nieraz nie pojawia się w umowach na rzecz klienta kara umowna od dewelopera za opóźnienie w realizacji zobowiązania (firma taka nie zaproponuje w umowie kary wobec samej siebie) ale i tak z mocy prawa można domagać się odszkodowania.

Podobnie może być w razie odszkodowania od dewelopera za rozwiązanie umowy.