Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Poznaj nas

Moglibyśmy

w tym miejscu opisać zakres posiadanego wykształcenia w dziedzinie prawa, tysiące godzin spędzonych nad zdobywaniem wiedzy prawnej, setki godzin pracy w renomowanych kancelariach, ukończonych aplikacjach…

Ale tak naprawdę,

liczysz się Ty

i Twoje sprawy są dla nas najwyższym priorytetem.

Chcielibyśmy w ten sposób sprawić, abyś poczuł pewność, że kiedy przedstawiasz nam swoje problemy trafiłeś w najbardziej odpowiednie miejsce. Wierzymy, że wspólnie uda nam się pokonać trudności i doprowadzić do korzystnego dla Ciebie rozwiązania.

Poznaj nasz Dream Team!

Dostarczamy wiedzę, której możesz zaufać

Adwokat

Dr Joanna Zajączkowska-Burtowy

Doktor nauk prawnych, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Joanna Zajączkowska-Burtowy to jednocześnie praktyk, dydaktyk i teoretyk prawa. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – obecnie adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na tym wydziale. Ukończyła również aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej pod patronem Dziekana ORA adw. prof. dra hab. Macieja Gutowskiego.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2018 r. broniąc pracę doktorską zatytułowaną Prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem, opublikowaną następnie w poszerzonej wersji przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. pod tytułem: Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki.

Od tego czasu Joanna Zajączkowska-Burtowy jest autorką lub współautorką wielu publikacji książkowych, w tym najnowszego komentarza do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz artykułów (m.in. w Palestrze, Rzeczpospolitej, RPEiS), ponadto niejednokrotnie była prelegentką na ogólnopolskich konferencjach naukowych – prawniczych, ale również psychologicznych czy medycznych.

W związku z wszechstronnymi zainteresowaniami, również z dziedziny psychologii, ukończyła w Warszawie specjalistycznie szkolenia w zakresie mediacji i uzyskała wpis na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Zajmuje się mediacjami zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Od tego czasu zajmuje się sprawami rodzinnymi, spadkowymi oraz ubezpieczeniowymi.

W czasie wolnym poświęca się nauce języków obcych i grze w tenisa. Uwielbia jazdę na nartach i snowboardzie, muzykę jazzową oraz dalekie podróże z plecakiem. Włada biegle językiem polskim, angielskim i włoskim.

Adwokat

Michał Burtowy

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (mgr prawa – 2011 r., mgr historii – 2011 r.). Od 2015r. wykonuje zawód adwokata we własnej indywidualnej kancelarii, z siedzibą w Poznaniu.

Michał Burtowy łączy pasje badań i publikacji prawniczych z dynamiczną praktyką adwokacką. Jest on współautorem i autorem książek z zakresu prawa drogowego – w tym napisanej wspólnie z Wojciechem Kotowskim monografii na temat prawnych aspektów mikropojazdów oraz komentarza do ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydanych przez Wolters Kluwer Polska S.A.

Jest ponadto autorem publikacji m.in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz periodyków naukowych takich jak „Prokuratura i Prawo” oraz „Paragraf Na Drodze”, prowadzonego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. dra Jana Sehna w Krakowie.

Stały recenzent periodyku naukowego „Przedsiębiorstwo i Prawo”.

Natomiast w swojej praktyce Michał Burtowy reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym i w negocjacjach, jak i w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także sądami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych.

Szczególnie specjalizuje się w sprawach drogowych, medycznych, odszkodowawczych i karnych. Znakomicie sprawdza się również na sali sądowej.

Sukcesy notuje również w zakresie windykacji należności.

Adwokat Michał Burtowy doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zakładaniu, obsłudze i likwidacji spółek. Dla Klientów sporządza również opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej – w tym także w języku angielskim.

Wolny czas spędza uprawiając jogę, sport (narciarstwo, biegi, tenis) i wędrówki krajoznawcze.