Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie Adwokat specjalizujący się w sprawach odszkodowań za niesłuszne skazanie jest kluczowym sojusznikiem dla tych, którzy padli ofiarą błędów sądowych. Analizuje on szczegółowo każdy aspekt sprawy, skupiając się na dowodach niewinności klienta oraz błędach proceduralnych, które doprowadziły do niesłusznego skazania. Proces uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie jest złożony, wymagając zarówno umiejętności prawniczych, jak … Dowiedz się więcej

Odszkodowania od pracodawcy

Odszkodowania od pracodawcy Pracownicy, doświadczający szkód wynikających z wypadków przy pracy, niesprawiedliwego zwolnienia lub mobbingu, często zastanawiają się nad możliwością ubiegania się o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Prawo do rekompensaty w przypadku szkód i krzywd wynikających z zaniedbań pracodawcy jest fundamentalnym elementem ochrony pracownika. Odszkodowania od pracodawcy to prawnie gwarantowane środki na rekompensatę za doznane szkody czy krzywdy w miejscu … Dowiedz się więcej

Odszkodowania rolnicze

Odszkodowania rolnicze W świetle nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe czy straty w uprawach, rolnicy często stają przed koniecznością ubiegania się o odszkodowanie.  W takich sytuacjach nieocenioną pomocą może być wsparcie adwokata specjalizującego się w dziedzinie odszkodowań rolniczych. W przypadku konieczności ubiegania się o odszkodowanie rolnicze, doświadczony adwokat pomoże w pełnym procesie od uzyskania dokumentacji, poprzez negocjacje, aż po skuteczną … Dowiedz się więcej

Odszkodowania od dewelopera

Odszkodowania od dewelopera Wachlarz podstaw odpowiedzialności dewelopera jest bardzo szeroki. Nie należą do rzadkości sprawy firm deweloperskich, które wprost dopuściły się wprowadzenia w błąd klientów poprzez uzyskanie środków (na przykład z tytułu umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej czy deweloperskiej) a potem w ogóle nie wywiązały się z umowy. W tej sytuacji klientowi może przysługiwać zwrot kosztów, a ponadto hipotetycznie zadośćuczynienie lub nawiązka w sprawie … Dowiedz się więcej

Odszkodowania od samorządu

Odszkodowania od samorządu Gminy, powiaty i województwa ponoszą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Ale w praktyce niewykluczona jest również odpowiedzialność gminy związana z innymi sferami działalności, takimi jak zarząd dróg, odśnieżanie, utrzymanie placówek medycznych, szkół i przedszkoli, powstawaniem spółek komunalnych oraz spadkobraniem ustawowym. W zasadzie nie ma ograniczenia co do rodzaju sprawy – w każdym przypadku gdy … Dowiedz się więcej

Odszkodowania od Skarbu Państwa

Odszkodowania od Skarbu Państwa Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez urzędy państwowe, różnego rodzaju agencje, służby publiczne oraz funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Funkcjonariuszami państwowymi w tym rozumieniu są pracownicy organów władzy, administracji lub gospodarki państwowej, osoby działające na zlecenie tych organów, osoby powołane z wyboru, oraz żołnierze sił zbrojnych. Dlatego też w … Dowiedz się więcej

Odszkodowania medyczne

Odszkodowania medyczne Do głównych błędów medycznych należą błędy diagnostyczne, błędy terapeutyczne, techniczne i organizacyjne. Zdarzają się nie tylko w leczeniu szpitalnym (np. wskutek zakażenia) i nie tylko w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, onkologia i ginekologia – ale we wszystkich gałęziach medycyny, również w stomatologii, psychiatrii i medycynie estetycznej. Mogą powodować śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała, a także inne poważne urazy, często na … Dowiedz się więcej

Odszkodowania za wypadek

Odszkodowania za wypadek Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje wtedy, gdy doszło do urazów (np. złamania / depresji) w wyniku zderzenia na drodze czy chodniku / przejeździe kolejowym / z udziałem tramwaju, ale również na akwenie wodnym (np. na żaglówce / motorówce). Sprawca zdarzenia powinien pokryć wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji oraz wypłacić zadośćuczynienie za krzywdę. Kwoty tego typu sięgają milionów … Dowiedz się więcej