Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Mam problem rodzinny

Mam problem rodzinny Rozwód, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi… te pojęcia to zawsze trudne emocje. Dlatego też klienci, których dotyczą, doceniają naszą pomoc prawną w tych sprawach. Nie tylko ze względu na empatię jaką otrzymują, ale również dzięki naszym rzeczowym wskazówkom i analizom, które pomagają łatwiej przejść trudne chwile wiążące się ze sprawami rodzinnymi. Warto powierzyć nam … Dowiedz się więcej

Akta stanu cywilnego

Akta stanu cywilnego Sprawy tego typu obejmują w szczególności postępowania o ustalenie treści aktu stanu cywilnego, unieważnienie aktu stanu cywilnego i sporządzenie nowego, potwierdzenie wpisu w zagranicznym akcie stanu cywilnego bądź o udostępnienie aktu stanu cywilnego. Doniosłość spraw związanych z aktami stanu cywilnego wynika z faktu, że akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych. Wybierz temat sprawy Rozwód Alimenty Kontakty … Dowiedz się więcej

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza W ramach tej grupy problemów doradzamy rodzinom zastępczym oraz placówkom sprawującym instytucjonalną pieczę zastępcza, jak również biologicznym rodzicom dzieci umieszczonym w pieczy zastępczej – którzy mają prawo do utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi, bądź zmierzają do zniesienia pieczy zastępczej. Wybierz temat sprawy Rozwód Alimenty Kontakty z dzieckiem Podział majątku Piecza zastępcza Akta stanu … Dowiedz się więcej

Podział majątku

Podział majątku Sprawy tego typu są pokłosiem ustania wspólności majątkowej małżonków. Nie zawsze wskutek rozwodu, choć jest to oczywiście najczęstsza przyczyna podziału majątku (do innych należy na przykład upadłość małżonka bądź umowa majątkowa małżeńska – ale również ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków). Sąd w tego typu sprawach ustala co wchodzi … Dowiedz się więcej

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska Każde dziecko do osiągnięcia pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Z kolei władza ta obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, a w tym również reprezentowania dziecka w sprawach z osobami trzecimi (w tym w umowach oraz w sądzie). Wiemy, że na … Dowiedz się więcej

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem Dla wielu kontakt z dziećmi stanowi najgłębszy sens życia. A naruszenie tego prawa – głęboką krzywdę, którą staramy się przekuć w fachowo opracowane i profesjonalnie przeprowadzone postępowanie sądowe. Czasem jednak przypominamy klientom, że kontakty z dzieckiem stanowią również obowiązek prawny obowiązek rodzica – a ich regularność może mieć istotny wpływ na dobro dziecka. Nieraz kwestie te stanowią … Dowiedz się więcej

Alimenty

Alimenty To pojęcie oznacza środki utrzymania oraz środki wychowania, jakie należą się osobie w niedostatku oraz osobie, która nie jest jeszcze w stanie samodzielnie zarobić na swoje utrzymanie. Sprawy te mogą więc zwłaszcza dotyczyć żądania należnych alimentów (np. na dziecko, na byłego małżonka, od konkubenta na rzecz matki) ale również ich podwyższenia bądź obniżenia, a … Dowiedz się więcej

Rozwód

Excerpt na jedną linijkę.