Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Podział majątku

Sprawy tego typu są pokłosiem ustania wspólności majątkowej małżonków. Nie zawsze wskutek rozwodu, choć jest to oczywiście najczęstsza przyczyna podziału majątku (do innych należy na przykład upadłość małżonka bądź umowa majątkowa małżeńska – ale również ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków).

Sąd w tego typu sprawach ustala co wchodzi w skład majątku małżonków, określa co przypadnie któremu z nich oraz jakie kwoty pieniężne będą oni musieli zapłacić celem rozliczenia. Sprawy te należą do trudnych i wieloletnich, zwłaszcza że bardzo często problemy dowodowe nakładają się na konflikt stron, a często wieloletnie działania na niekorzyść drugiego małżonka. W grę wchodzą nieraz milionowe sumy, o które walczymy na rzecz klientów. W procesach tych staramy się również przypominać klientom o tym, że sąd ma prawo ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym oraz rozliczyć nakłady małżonków z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie.

Dr Joanna Zajączkowska-Burtowy

Adwokat, Doktor nauk prawnych - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu