Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Władza rodzicielska

Każde dziecko do osiągnięcia pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Z kolei władza ta obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, a w tym również reprezentowania dziecka w sprawach z osobami trzecimi (w tym w umowach oraz w sądzie). Wiemy, że na tym tle rodzi się wiele sporów zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice żyją oddzielnie, pozostają w sporze bądź podróżują. Staramy się wnikliwie rozpoznać problemy prawne na tym tle oraz dostosować rozwiązanie. Wiemy, że w zależności od indywidualnej sytuacji będzie to porozumienie rodzicielskie, mediacja bądź proces sądowy (w tym o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej).

Dr Joanna Zajączkowska-Burtowy

Adwokat, Doktor nauk prawnych - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu