Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Mam umowę w innej walucie obcej

Jeśli masz umowę, w której bank odnosi się do tabel kursu waluty obcej (np. dolara, funta czy Euro) przy przeliczaniu sumy wypłaconego kredytu lub przy obliczaniu rat jakie masz do spłaty
– zapraszam do przesłania mi umowy. Jest duża szansa, że umowa ta zawiera tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone), które rażąco naruszają interesy konsumentów. Taka umowa może być całkowicie nieważna a pieniądze wpłacone bankowi można od niego odzyskać.

Prowadzimy liczne tego typu sprawy.

Ważne jest również to, że nawet gdy umowa jest już spłacona w całości, możesz ją podważyć. To samo często dotyczy umów zawieranych przez przedsiębiorców (czyli „na działalność”).

Pod pewnymi warunkami możliwe jest również podważenie umowy zawartej w złotych.

Zachęcamy do przesłania nam umowy i pozostałych dokumentów kredytowych.