Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Komentarz został stworzony z myślą o rzetelnym przedstawieniu istoty instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie stanu wiedzy.. Autorzy – znakomici prawnicy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym: • w konstruktywny i zrozumiały sposób wyjaśniają problemy najczęściej budzące wątpliwości w praktyce; • nawiązują do ustaw szczególnych, regulacji proceduralnych oraz przepisów … Dowiedz się więcej

Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe

Prezentowana książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją poświęconą tematyce mikromobilności. Stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz działalności operatorów Urządzeń Transportu Osobistego. Omówiono w niej globalny rozwój tego zjawiska, jego formy – różne rodzaje pojazdów i konkretne rozwiązania systemowe, a także odbiór społeczny. Poświęcono również uwagę aspektom … Dowiedz się więcej

Drogi publiczne. Komentarz

Komentarz wyczerpująco, ale zarazem praktycznie i przystępnie prezentuje regulacje prawne zawarte w ustawie o drogach publicznych. Publikacja w szczególności koncentruje się na kwestiach dotyczących: • statusu prawnego dróg publicznych; • opłat związanych z korzystaniem z dróg; • problematyki administracji drogowej; • użytkowania pasa drogowego. Autor zwraca uwagę na kierunki zmian w funkcjonowaniu infrastruktury drogowej w … Dowiedz się więcej

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

W komentarzu szczegółowo ale bardzo praktycznie omówiono przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jest to niezbędna pozycja dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ w przystępny sposób wyjaśnia zagadnienia dotyczące zasad zachowania na drodze, obowiązków uczestników ruchu – kierujących pojazdami i pieszych, warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, rejestracji pojazdów czy ich badań technicznych. Książka uwzględnia … Dowiedz się więcej

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów

rd dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Przed egzaminem

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.